Om Vågbrytaren

Välkommen som medlem i miljöföreningen Vågbrytaren!

Hösten 2001 ledde insikten om 3G-utbyggnadens faror till att vi bildade den ideella föreningen VÅGBRYTAREN.
Föreningen verkar för att all elektromagnetisk strålning ska anpassas till nivåer som inte medför skada eller olägenhet för någons hälsa eller för miljön som helhet.

Vågbrytarens arbete bygger på många medlemmars engagemang. Med detta brev får du våra senaste foldrar, som vi just nu sprider så mycket vi kan. Vill du beställa fler att sprida, så mejla till solvinter02@gmail.com eller ring 08 – 551 520 01 så skickar vi dem, och som medlem betalar du bara för portot.
Hör av dig om vill du veta vad vi har för övriga foldrar, flygblad, skrifter och annat material!

Nu tvingar myndigheter och operatörer tillsammans igenom 5G, den nya generationen trådlös teknik. Detta trots att skador på hälsa och natur av trådlös teknik är väl belagda. Samtidigt planeras både 2G och 3G läggas ned 2025.
Professor emeritus Henry Lai har gjort en sammanställning av totalt 1962 studier som publicerats mellan 1990 och april 2022. Av rapporten framgår att 82 % av all forskning visar att strålning från trådlös teknik orsakar neurologiska, genetiska eller oxidativa stresseffekter. (Källa: www.saferemr.com/2018/02/effects-of-exposure-to-electromagnetic.html)

Den första fallstudien om hälsoeffekter specifikt från 5G, publicerad i februari 2022, visar att 5G på kort tid orsakade svår ohälsa hos två personer boende nära en basstation för 5G. (Källa: Medicinsk Access nr 1/ 2022).
Fler studier och liknande fall har rapporterats om under sommaren 2022 och senare, där 5G startas. Det finns ingen forskning som visar att 5G är ofarligt.

Forskningsresultat förnekas – Omfattande internationell forskning har dokumenterat allvarliga hälsokonsekvenser av strålningen från trådlösa kommunikationssystem.
Ändå förnekar svenska myndigheter resultaten. Forskarna har bland annat funnit klara risker för DNA-strängsbrott, kromosomförändringar, sterilitet, missfall, fosterskador, cancer, Alzheimers,
hjärntumörer och utbrändhetssymtom. Skador har visats på människor, djur, växter och levande celler.
Trådlös teknik skördar nya offer varje dag. Många har blivit flyktingar i eget land. Sedan många år utsätts hela befolkningen för kontinuerlig helkroppsbestrålning av mikrovågor från kommunikationstekniken. Denna bestrålning ökar nu kraftigt i intensitet.
Miljöbalkens försiktighetsprincip åsidosätts Redan risken för skador och olägenheter medför skyldighet att vidta åtgärder enligt försiktighetsprincipen i Miljöbalken 2:3.

I Vågbrytaren samlar vi och sprider information på alla sätt, inom och över alla gränser.
Välkommen att delta i vårt arbete och hjälp oss gärna att värva fler medlemmar!
Medlemsavgift 175 kronor per år, bg 5144-0642. Gåvor skickar du på pg 33 02 18-9 eller Swisha: 1234556429.

 

Vänliga hälsningar
Styrelsen
Internet: vagbrytaren.se/ och även aktuellt.vagbrytaren.se/
Facebook: facebook.com/Vagbrytaren
Instagram: instagram.com/miljoforeningen_vagbrytaren/
YouTube: youtube.com/@MiljoforeningenVagbrytaren

Stötta oss i vårt arbete / Bli medlem!

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security