Om Vågbrytaren

År 2001 ledde insikten om 3G-utbyggnadens risker till att den ideella föreningen Vågbrytaren bildades.

Vi arbetar för att strålningen, det vill säga radiovågor och mikrovågor, från trådlös teknik ska minskas till nivåer som inte skadar vår miljö eller någons hälsa. Strålningen från mobiler, Wi-Fi, surfplattor och mobilmaster, utgör ett av de största hoten både mot miljön och människors hälsa – och är ett av de mest nedtystade. Det vill Vågbrytaren ändra på.

Mänsklig ohälsa har ökat lavinartat under de senaste årtiondena, samtidigt som antalet insekter på många håll har minskat drastiskt. Mängder av vetenskapliga studier / forskning pekar på att utbyggnaden av den trådlösa tekniken har en viktig del i båda dessa skakande skeenden.Vågbrytaren är rikstäckande men medlemmar kan bilda lokala arbetsgrupper för sin del av Sverige.

Vågbrytaren finns på Vågbrytaren Facebook och på Instagram.

Lokalgruppen Vågbrytaren Syd finns också på Lokalgruppen Vågbrytaren Syd Facebook.

Kom med som medlem och bygg Vågbrytaren!