AIDON 6534

Byte til nya ”smarta” mätarna klart 1/1 2025

Elnätsbolagen är i full gång med att än en gång byta ut elmätarna i Sverige till nästa typ av ”smarta elmätare”(smartmeters) och arbetet ska vara klart 1/1 2025. Förra gången bytte man de gamla Ferrarismätarna till ”fjärravlästa” mätare och denna gång byter man till ”fjärrstyrda” mätare.

I Norge, USA och i Frankrike (där Smart Meters kallas Linky) är utbytet en viktig fråga och många aktivistgrupper har bildats. I USA rapporteras om fall där elbolagen gjort inbrott, och bytt ut elmätarna. I Norge (AMS-meter) har FELO drivit ärendet till domstol, och tyvärr förlorat i första instans. Film från Norge som visar tvångsutbyte:

I Sverige har inte mycket skrivits eller uppmärksammats i denna fråga – ännu. Organisationen National Health Federations svenska gren, NHF Sweden, företräder en familj i Skåne som vägrar låta, i detta fall EON, montera den nya elmätaren. NHF Sweden beskriver i sin medlemstidning Hälsofrihet hur man arbetar med detta och tanken är att man under ärendets gång ska kunna utforma en mall för att kunna hjälpa fler som inte tål/inte vill ha den nya smartmätaren.

Varför ska mätaren bytas ut?

Regeringen har tagit beslutet att tvinga igenom detta nya mätarbyte, trots att EU-kommissionen endast utfärdat en rekommendation. Varför? En officiell motivering är kundnytta – konsumenten ska kunna dra ner på sin elkonsumtion genom att kunna se sin elkonsumtion upp till var 10:e sekund. Men ingen har frågat om vi kunder vill ha denna möjlighet och vill betala för den. Mätarabytet är ”gratis” men naturligtvis är det vi konsumenter som får betala notan i slutändan ändå.

En annan motivering är förväntade kundkrav på funktionalitet när allt fler privatpersoner vill kunna mäta in- och utdata från egen elproduktion via solceller. Men behövs verkligen de nya mätarna för det? Så här säger Mälarenergis nätmarknadschef Jonas Persson till Ny Teknik 2012: ”Hade vi haft kvar ferrarismätarna hade det varit enkelt att nettodebitera köpt el mot såld el”. Den gamla ”osmarta” mätaren mätte nämligen enbart nettoeffekten, vilket ju är det intressanta.

Kontroll och kartläggning?

Något som varken regeringen eller elbolagen nämner är att de nya fjärrstyrda mätarna är tänkta att vara en central för alla uppkopplade saker i ditt hem, och att all denna data samlas in hos elbolagen som därmed kan kartlägga våra vanor och vilka produkter vi använder i detalj. Vem kan garantera att denna högt eftertraktade information inte säljs eller hackas? Den fjärrstyrda mätaren kan också användas för att strypa eltillförseln hos en konsument. Alla ska byta mätare och det enda undantaget är byggnader/anläggningar som ägs eller disponeras av en myndighet om det är nödvändigt av ”säkerhetsskäl”. Kanske vill myndigheterna inte bli övervakade och hackade? Den som inte låter ex. vis EON att komma och byta mätare kan mötas av argument som: • ”Det är ett regeringsbeslut och vi bara följer det” • ”Men du har ju redan en smartmeter så det blir inte så stor skillnad”. De nämner inte att den nya mätaren har kapacitet att mäta var 15:e minut och att man går över från 4G till 5Gbandet, allt eftersom detta byggs ut. De nya digitala elmätarna verkar ha möjligheten att koppla bort fjärravläsningen. Mätarställningen rapporteras då in manuellt av konsumenten, via brev eller digitalt. Elmätaren är dock fortfarande fjärrstyrd, och nätägaren kan därför koppla på fjärravläsningen på distans, samt stänga av elen.

Koppla bort fjärravläsningen

På vissa digitala elmätare, exempelvis Aidon 6534, finns möjlighet att fysiskt koppla bort fjärravläsningen. Teknikern avlägsnar då nedre delen av elmätaren. Mätarställningen rapporteras in manuellt på samma sätt. Andra typer av ”smarta” mätare kommer även att användas för avläsning av vattenförbrukning, gas och övervakning, exempelvis av dagvattenbrunnar, där fjärrstyrning och AI (artificiell intelligens) kan utnyttjas.

Vågbrytaren har på Hemsidan info om de nya elmätarna https://vagbrytaren.se/teknik/elmatare/index.html

Hur kan vi agera? vägra byte?

NHF Sweden råder oss som inte vill ha den nya mätaren att tydligt säga NEJ! och begära att få en/behålla den gamla typen av mätare, som man kan läsa av och rapportera in själv. Dessutom att skicka ett brev med information och frågor till elbolaget och begära svar på dessa. Vid kontakt och korrespondens med elbolaget rekommenderas av Vågbrytaren att vara vänlig men bestämd. Den som inte är känslig, utan helt enkelt inte vill eller har behov av att ta del av denna teknik, hävdar det. För den som är elöverkänslig/strålningskänslig kan vårt brevexempel nedan kanske vara till hjälp. (Byt ut EON mot namnet på ditt elbolag).

_________________________________________________________

Brev angående elmätarbyte gällande fastigheten xxx

Då jag är mycket känslig för den miljöpåverkan som smartmeters ger upphov till är det inte möjligt för mig att
acceptera att en sådan mätare monteras hos mig. Jag sänder i detta brev information om min
funktionsnedsättning, samt några frågor jag vill ha svar på.

Är EON medvetna om att undersökningar i en rad länder visat att mellan 3,5% och10,9% av befolkningen
mår fysiskt dåligt av konstgjorda radiovågor från trådlös teknik?

Är EON medvetna om att elöverkänslighet/strålningskänslighet är en erkänd funktionsnedsättning och att
arbetet för att göra samhället tillgängligt för alla med funktionsnedsättningar gäller även elöverkänsliga.
En person med funktionsnedsättning är inte sjuk i lagens mening. Tillkortakommandet uppstår först i
mötet med miljön, som genom anpassning måste göras tillgänglig. Detta är den viktigaste principen inom
internationell och nationell handikapplagstiftning.
Personer med denna funktionsnedsättning är skyddade av FN:s konvention om mänskliga rättigheter för
personer med funktionsnedsättning.

Är EON medvetna om att ni som företag har skyldighet att sätta stopp vid lagöverträdelser och inte får
begå dem även om regeringen försöker kräva det.
a) Har EON med regeringen, inför regeringsbeslutet utarbetat någon policy omkring hur man ska hantera
elmätarbytet/smartmeters hos dem som är drabbade av denna funktionsnedsättning?
b) Vad baseras denna policy på? Och på vilken lagstiftning?

Har EON inför regeringsbeslutet tagit upp detta problem/diskuterat detta ämne med regeringen, det vill
säga problemet med att sätta upp mikrovågsstrålande apparatur hos personer med denna
funktionsnedsättning?

Har EON inför upprättandet av sin policy, om hur man ska hantera apparaturen hos strålningskänsliga,
haft någon dialog med de intresseföreningar som finns i Sverige för strålningskänsliga, till exempel
Elöverkänsligas Riksförbund?

När det gäller produkten, den smartmätare som EON vill sätta in; kan vi få en fullständig
produktbeskrivning gällande namn, tillverkare, märkning, tekniska specifikationer, kapacitet, strålning,
fullständiga funktioner (även de som ännu inte används) etcetera?

När jag fått svar på ovanstående frågor ser jag fram emot en ny kontakt med er, för att diskutera hur vi
ska finna en lösning på problemet.

Tack på förhand och vänlig hälsning

Ort                                                           Datum                                                    Namnunderskrift

 

 

_______________________________________________________

5 svar på “Smarta elmätare – Inte så smart för individen!”
 1. Recently I have said no . I am in sweden . But received a letter saying I have to or else law inforcement . so now I have to answer in a few days to refuse again but will it it be efficient. ? in Sweden it was supposed to be installed until 2025 but now they are pushing it for 2023. Can I legally refuse this ? thank you

 2. Vi bestred skriftligt Elmätarbytet p.g.a. strålningsrisk, vi har redan haft hälsoproblem med strålning efter ett modem byte , det problemet löste Anders Sydborg för oss
  Vi fick ett samtal från EON i går, Vi måste byta EL-mätare, annars går det till KROOFOGDEN.
  Han kunde inte förklara vad det är som går till Kronofogden, vi har aldrig haft någon försenad faktura
  Vår nuvarande mätare fungerar perfekt, vi kör på Tim avtal, vilket har varit det bästa än så länge, vi har sänkt våra EL-kostnader drastiskt med och styra en del av förbrukningen till natten
  Vi har släkt ca 300 lysrör och ersatt dom med LED strålkastare på alla arbetsstationerna + strålkastare med rörelsedetektorer på många ställen, har fungerat utmärkt

  Vi vill inte utsättas för mera strålning.
  Vi får se vad som händer
  ALLA BORDE SÄGA NEJ TILL ATT ÖKA STRÅLNINGEN I HEMMEN O FÖRETAGEN
  En av våra anställda fick ständig huvudvärk o mådde dåligt direkt när hon var på jobbet, när hon gick hem försvann huvudvärken, jag köpte strålnings metare av Anders, det visade sig att hennes skrivbord var på det värsta stället, vi möblerade om och satt in strålningsskydd, tog bort alla trådlösa kopplingar och fick ner strålningen
  Dessa EL-mätare går trådlöst.
  Vi har inte nekat metar bytet, men vi vill ha skriftlig garanti från EON att ingen får problem direkt eller i framtiden av EL metaren, vi vill också se seriös forskning som bekräftar detta, även specifikation på metaren dom tänker installera här. INGENTING HAR KOMMIT men EON skall skicka Kronofogden på oss, hade inte polisen varit mera relevant och hota med 😊
  Det talar lite om nivån på kundservice
  Jag är glad att vi bytte bank och fastighetslånet från Swedbank till JAK, annars hade dom kanske stängt så företagets som våra egna bankkonton. Vi använder numera Swedbank bara för utlandsbetalningar och SWICH vilket JAK inte kan erbjuda.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Stötta oss i vårt arbete / Bli medlem!

x Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security