Styrelsen Miljöföreningen Vågbrytaren - Vad får jag som medlem i föreningen?

Styrelsen Miljöföreningen Vågbrytaren - Vad får jag som medlem i föreningen?

Styrelsen i Vågbrytaren jobbar ideellt, medlemsavgifter samt ekonomiska bidrag hjälper oss att åstadkomma allt arbete vi gör.

Om du inte redan är medlem men vill bli det eller om du vill stötta oss ekonomiskt med ett litet bidrag, läs mer här: https://vagbrytaren.se/stod-oss/index.html

 

Ett axplock av vad vi gjort/gör under 2021/2022:

Fysiskt nyhetsbrev med aktuella händelser inom området miljö och elektromagnetiska fält etc. ca. 4ggr/år utskickat per brev alt. email om så önskas.

Medlemmar får tillgång till ett öppet medlemsregister för att knyta nya kontakter och ny vänskap. Som medlem väljer du om du vill synas eller vara anonym och inte stå med i det öppna medlemsregistret.

Medlemmar kan fortsättningsvis kontakta vågbrytaren med funderingar/frågor etc. via email samt telefon.

Medborgarinitiativ inom EU
Vågbrytaren är representerad och djupt engagerad i ett arbete med ett European Citizens Initiative (ECI) som nu är accepterat av EU-kommissionen och där många länder varit involverade. Det heter ”STOP ((5G)) STAY CONNECTED BUT PROTECTED” och har en egen logotyp. Om en miljon namn samlas in i hela EU, (för Sverige betyder det 17 500 namn) så måste EU-parlamentet ta upp frågan. Det handlar om lägre gränsvärden, kabelbunden teknik och datasäkerhet.

Nordisk appell mot 5G
Appellens rubrik är: Skärp regelverket för mikrovågsstrålning från trådlös teknik. Skydda människors hälsa och miljön. Följande krav ställs:
1. Nya gränsvärden måste tas fram som skyddar mot visade hälso- och miljörisker vid nivåer som är långt under nuvarande referensvärden.
2. Innan vidare utbyggnad sker måste riskbedömning av 5G även här göras av experter som är fria från bindningar till den berörda industrin, och med representanter från den sida av forskarvärlden som anser att riskerna är avsevärda.
3. För att förebygga skador måste utbildning om risker genomföras på alla nivåer i samhället. Det gäller exempelvis inom sjukvård, skola och till allmänhet.
4. Bästa möjliga teknik ska användas för att skydda människors hälsa och miljön. Trådbunden teknik som minimerar skadlig strålning måste prioriteras.
Elva nordiska organisationer står nu bakom appellen som skickats till politiker och myndigheter. Appellen finns på VB:s och Strålskyddsstiftelsens hemsidor.

Kontakt med myndigheter
Tillsammans med FEB och Strålskyddsstiftelsen har VB har skrivit ett yttrande till en statlig utredning: Statens roll på betalningsmarknaden. Yttrandets rubrik är Alla tål inte digital teknik – kontanter måste finnas kvar. ”Vi kräver att elöverkänslighet lyfts fram som den funktionsnedsättning det är och att man erkänner dessa människors rätt till icke-
digitala lösningar för att kunna delta i samhällslivet på lika villkor. Att kunna betala med kontanter är en del av detta. Ett rättvist, objektivt betalsystem som FUNGERAR även FÖR ELÖVERKÄNSLIGA i samhället är regeringens och Riksbankens ansvar.”

Utåtriktat arbete
På grund av Covid 19 har inte mycket utåtriktat arbete kunnat göras detta år. Några i styrelsen har dock varit ute ofta, deltagit på utomhusmöten och pratat med folk, delat ut material, demonstrerat strålningsnivåerna med hjälp av mätare och i några fall också gjort mätningar i bostäder av elektromagnetiska fält från trådlös teknik.

Deltagande på Harmonimässa
Eftersom Hälsomässan var inställd p g a Corona, deltog VB i stället på Harmonimässan, fredag-söndag en helg i oktober. Vågbrytaren hade en monter och flera styrelseledamöter deltog och delade ut material och pratade med folk. Vi hade också en frågetävling med två delikatesskorgar som vinst.

Arbetet mot 5G
Vågbrytarens medlemmar har i utskick fått information om planer på 5G och förslag på hur man kan agera som privatperson.

Ingen utmärkelse för årets civilkurage
På förslag från en medlem har VB inrättat en utmärkelse för Årets civilkurage. Utmärkelsen består av en vacker plakett, signerad Bertil Lindberg, och 5 000 kr. Under 2021 har dock ingen pristagare utsetts.

Vågbrytarens hemsida
Hemsidan uppdateras kontinuerligt. Under 2022 har vi utökat hemsidan med en Aktuellt-del där texter från utskick, foldrar och våra skrifter publiceras varvat med nyheter.

Sociala medier
Vågbrytarens Facebooksida har regelbundet publicerat inlägg under året. Facebooksidan har ca 947 följare. Även en Instagramsida har nu skapats. Huvudansvarig för sidorna är Annamarie Hansson Heuer, Henrik Lindberg samt Kenneth Svensson.

Samarbete med andra organisationer
Vågbrytaren håller kontinuerlig kontakt med Strålskyddsstiftelsen och vi samarbetar vid lämpliga tillfällen. Bland annat har Vågbrytaren använt texter och sänt ut foldrar från Strålskyddsstiftelsen i nyhetsbrev och utskick. Vågbrytaren har även tillsammans med Strålskyddsstiftelsen vid några tillfällen infört annonser med olika rubriker som anknyter till trådlös teknik, i bilagor till stora tidningar. Styrelsen håller också kontakt med Elöverkänsligas Riksförbund samt med FB-gruppen Wifi strålning hälsorisker stoppa 5G. Med alla dessa förs fortlöpande samtal om ev. gemensamma arrangemang. Ett exempel på samarbete är den nordiska appellen, se ovan.

Insamling till rättsprocess
En dansk förening har anlitat en jurist för att driva en rättsprocess mot 5G, först i Danmark och sedan i EU. Men det kostar massor av pengar. Styrelsen bedömer detta som en mycket viktig process. VB har därför bett medlemmarna om pengar och har under året fått in 14 750 kr. Danskarna har uttryckt stor tacksamhet över detta.

Enskilda insatser
Många av Vågbrytarens medlemmar landet runt har under året hört av sig till och spritt material till politiker, tjänstemän, massmedia och opinionsbildare av olika slag. Vågbrytarens foldrar och övrigt material används flitigt. Vi vill också uppmärksamma enskilda insatser, genom att utse Årets Vågbrytare, dock inte under det gångna året.

Stort tack till alla aktiva medlemmar för ert arbete och engagemang!

Det är ni som bygger Vågbrytaren!

 

Om du inte redan är medlem men vill bli det eller om du vill stötta oss ekonomiskt med ett litet bidrag, läs mer här: https://vagbrytaren.se/stod-oss/index.html

 

2 svar på “-”Vad får jag som medlem/bidragsgivare till Vågbrytaren ?””

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Stötta oss i vårt arbete / Bli medlem!

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security