Mobilmaster är miljöfarlig verksamhet

 

MicroNät använder radiolänkar som placeras i mobilmaster. De skriver att de använder tre olika tekniker, en av dessa är inte känslig för träd/buskar. De uppger att för vissa hus med skymd sikt till masten, reläas signalen vidare från hus med fri sikt.

MicroNät klarar höga hastigheter, idag runt 100 Mbit för många användare, inom kort upp till 1 GB/s = höga strålnivåer.

MicroNäts täckningskarta visar att systemet finns i Sverige som ”öar”, från Skellefteå i norr, ner till
Uppsala och Norrtälje som sydligast. I Värmland runt Hagfors. Verkar saknas helt i södra Sverige.

Kartan: https://www.micronat.se/tackning-nat/tackningskarta-radiofiber

Sannolikt genereras mycket högre strålningsnivåer än vad WiFi från rymden gör, eftersom sändarna
befinner sig nära jordytan och därmed påverkar biologiskt liv mer. Dessutom handlar det om riktade
koncentrerade radiovågor, där grannar som befinner sig i skuggan av ett hus som har avtal med MicroNät ofrivilligt bombarderas av radiovågor.

MicroNät skriver på Facebook: ”MicroNät följer Sveriges lagstiftning och förenliga myndigheters krav. Vilka frekvenser vi använder är sekretessbelagd i dess helhet.”

Vågbrytaren har med anledning av denna text skrivit till PTS och begärt ut frekvenserna. Vi fick svar inom 2 dagar:  ”MicroGroup Europe AB har beviljats ett drygt tiotal tillstånd att använda radiosändare på kommunal basis i frekvensbandet 3400 – 3800 MHz för lokala tillämpningar. Tillstånden är teknikneutrala. Därutöver har företaget ett antal tillstånd att använda radiosändare för fast radio. Uppgifterna i dessa tillstånd omfattas av säkerhets- och bevakningssekretess enligt 18 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen.

Det är möjligt att företaget därutöver använder radiosändare i frekvensområden som är undantagna från tillståndsplikt enligt PTS föreskrifter. PTS har inga uppgifter om användare och utrustning i tillståndsfria frekvensområden.”

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Stötta oss i vårt arbete / Bli medlem!

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security